All Brands

Buď čestný

  • Sme sebakritickí
  • Vieme vyjadriť a vysvetliť svoje postoje a stojíme si za svojimi názormi
  • Akceptujeme silné a slabé stránky každého z nás
  • Nehráme falošné hry a nerobíme politiku v práci
  • Neakceptujeme klamstvá a podvádzanie