All Brands

Buď zodpovedný

  • Prijímame zodpovednosť za to, čo hovoríme a konáme

  • Jasne komunikujeme, aké sú naše očakávania a čo my očakávame od iných

  • Zaobchádzame s ostatnými tak, ako chceme, aby oni zaobchádzali s nami

  • Pre našich kolegov vytvárame rozmanité, inšpirujúce, zdravé a čestné pracovné prostredie

  • Konáme v súlade so zákonom a podľa firemného etického kódexu

  • Ako mediálna spoločnosť nesieme spoločenskú zodpovednosť