All Brands

Technical specifications

Technical specifications

for magazines Nový Čas Víkend, Nový Čas pre ženy, Nový čas pre ženy Extra and Život

Technical specifications

for magazine Nový Čas špeciál Krížovky

Technical specifications

for magazine Nový Čas Bývanie

Technical specifications

for Nový Čas and Nový Čas Nedeľa