All Brands

Spoločenská zodpovednosť

Patríme k najvýznamnejším mediálnym spoločnostiam na Slovensku a každý deň tisícky ľudí čítajú naše noviny a prezerajú si naše internetové stránky. Preto musíme konať zodpovedne a musíme byť schopní obhájiť svoje konanie. Ringier Axel Springer Slovakia presadzuje novinársku nezávislosť, ktorá je základným predpokladom kvality a dôveryhodnosti novinárov. Túto svoju úlohu si plníme tým, že predkladáme nezávislý novinársky obsah, a zároveň rešpektujeme etické normy kvalitnej novinárskej činnosti, investovaním našich pracovných síl, uvážlivým využívaním prírodných zdrojov a konaním v prospech spoločnosti.

Ringier Axel Springer Slovakia má jasné strategické smerovanie. Našou prioritou je využívať know-how na úrovni skupiny založené na špičkových technológiách. Využívať technológie ako hlavný faktor úspechu pri uvádzaní inovácií na trh. Investovať do nových digitálnych možností a obchodných modelov. Zamerať sa na inzerciu. Speňažiť digitálny novinársky obsah a stáť na čele tohto vývoja v našej krajine.

Presadzovanie tejto stratégie sa spája so zodpovedným konaním a konaním v prospech spoločnosti v krajine, v ktorej pôsobíme. Sme presvedčení, že deti sú naša budúcnosť, a preto sme v roku 2011 založili charitatívny projekt Srdce pre deti. Pomáhame v ňom znevýhodneným deťom, ktoré majú vážne zdravotné problémy, sú v sociálnej núdzi alebo v krízových situáciách. Ako mediálna spoločnosť máme možnosť upozorňovať na tieto príbehy a ich zverejnením získať ľudí, ktorí dokážu pomôcť. Ďalšie informácie o charitatívnom projekte Srdce pre deti nájdete na www.srdcepredeti.sk.

Ak máte nejaké návrhy ako zlepšiť našu činnosť, kontaktujte nás, prosím.