All Brands

Making our business greener

Nákup papiera a tlač titulov

Transparentnosť pôvodu tlačiarenskeho papiera, ktorý používame, je podporená zverejnením jeho dodávateľov. Zmluvy s dodávateľmi obsahujú ustanovenia o udržateľnosti, súvisiace s lesným hospodárstvom, ktorých dodržiavanie si  overuje naša materská spoločnosť Axel Springer SE na mieste. 

Ekologickejšie podnikanie

Ako jedna z vedúcich mediálnych spoločností v strednej a východnej Európe preberáme zodpovednosť voči svojim čitateľom, užívateľov, klientom  v oblasti reklamy a tlače, zamestnancom, akcionárom a mimovládnym organizáciám (NGO). Preto sa neustále snažíme zlepšiť využívanie zdrojov, systémov a počítačov, administráciu kancelárií, distribúciu novín a časopisov, nákup tlačiarenského papiera, znížiť spotrebu vody a energie, ako aj produkciu odpadov a emisií.

Niekoľko príkladov našich aktivít v tejto oblasti: