All Brands

Dobročinné aktivity a podpora zamestnancov

Podporujeme komunitu

The company Ringier Axel Springer Slovakia demonstrates responsibility towards public interests and charitable projects.We give back to the community and invest in our workforce in various ways. 

Spoločnosť Ringier Axel Springer Slovensko demonštruje zodpovednosť voči verejným záujmom a charitatívnym projektom. Podporujeme komunitu a investujeme do našich zamestnancov rôznymi spôsobmi.

Srdce pre deti

Srdce pre deti je program denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením, prípadne v sociálnej núdzi.

V súlade s našou stratégiou spoločenskej zodpovednosti vznikol v spolupráci s Nadáciou Pontis program Srdce pre deti.

Srdce pre deti je program denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením, prípadne v sociálnej núdzi.

Deťom v kritických životných situáciách môže pomôcť ktokoľvek prostredníctvom menšieho alebo väčšieho finančného daru. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok sa dostane tým, ktorí to najviac potrebujú. Podporiť detské príbehy môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo bankovým prevodom.

Jednotlivé príbehy detí a viac informácii nájdete na stránke projektu www.srdcepredeti.sk.

Infolinka: 0911 522 554 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00

E-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk

Čítať ďalej

Dobrý Anjel

Jedným z najviac podporovaných projektov Azetu je Dobrý Anjel. Projekt pomáha rodinám, v ktorých jeden z rodičov alebo dieťa trpí rakovinou, prípadne inou ťažkou chorobou. 

Podporujeme našich zamestnancov

V Ringier Axel Springer Slovakia investujeme do programov a iniciatív, ktoré podporujú našich zamestnancov v kariérnom rozvoji  a napomáhame spolupráci naprieč oddeleniami a krajinami. Sme presvedčení, že vzdelávanie je dôležitým kľúčom pre udržanie si aktívnych a inovatívnych ľudí. Ringier Axel Springer Slovakia ponúka aj programy, ktoré "vychovávajú" ďalšiu generáciu manažmentu, ako je napríklad HIPO.

 

HIPO-medzinárodný program pre perspektívnych zamestnancov

Medzinárodný program Ringier Axel Springer pre perspektívnych zamestnancov trvá po dobu 12 mesiacov a skladá sa z rôznych modulov ako Interkultúrne kompetencie, Manažment zmien, Projektový manažment a seminár, ktorý sa venuje aktuálnej implementácii digitálnej stratégie. Táto iniciatíva nemá len zlepšiť manažérske schopnosti, ale má podporiť a posmeliť vysoko kvalifikovaných účastníkov prebrať rôzne medzinárodné úlohy a projekty.