All Brands

Stratégia

Štrukturálnym zmenám v mediálnom prostredí sa Ringier Axel Springer Media AG prispôsobuje zvolením stratégie rastu a digitalizácie.

Ako vedúca mediálna spoločnosť v Poľsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku, Ringier Axel Springer Media AG plánuje naďalej rozvíjať a upevňovať svoju pozíciu vedúcej integrovanej multimediálnej spoločnosti v strednej a vo východnej Európe.

Ziskový rast a úspech spoločnosti je založený najmä na týchto faktoroch:

  • Kľúčové printové značky – Vo všetkých krajinách je spoločnosť Ringier Axel Springer jednotkou v segmente bulvárnych titulov a vo svojom portfóliu má aj úspešné noviny a časopisy. Tieto silné značky tvoria základňu pre úspech firmy, a preto ich bude aj naďalej posilňovať a rozvíjať.

  • Rozširovanie značky (Cross-media) – Silné printové tituly bude naďalej rozvíjať v digitálnej forme. Z tohto dôvodu spoločnosť pretvára štruktúru a organizáciu tak, aby vedela dosiahnuť optimálnu integráciu troch kanálov – print, online a mobily.

  • Rozvoj nových obchodných možností – Investície do digitálnych podnikov a nové obchodné modely prinesú spoločnosti nové zdroje výnosov a vhodne doplnia existujúce silné portfólio.