GDPR

Spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

Ringier Axel Springer SK, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 251 761

alebo prostredníctvom e-mailu:

zo@ringieraxelspringer.sk

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré nájdete v priložených dokumentoch na stiahnutie.

Tím Ringier Axel Springer SK

Výkon práv dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb

Činnost pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Aktuality Konto a Aktuality Plus

E-shop Aktuality

Bistro.sk

Pokec

Správa profilov na sociálnych sieťach

Obchodní partneri

Uchádzači o zamestnanie

Monitorovanie priestorov spoločnosti